ISO

Certifikáty

Newell RubbermaidTM Company

ISO 9000

ISO 9000 je mezinárodně uznávaný systém řízení kvality, který poskytuje:

- poradenství pro firmy, které chtějí zavést nebo zlepšit systém kvality v rámci své podnikatelské činnosti;

- měřítka, které mohou zákazníci použít k vyhodnocení dodavatele systému jakosti.

ISO certifikace Comercial Products Facilities okonale ztělesňují Rubbermaid® principy:

- Certifikace ISO představuje závazek k trvalému zlepšování hodnoty.

Spíše než pohled na konkrétní produkty, ISO přezkoumává systémy a postupy, kterými podniky zajišťují kvality výrobků.

- ISO certifikace ukazuje, že si firma vybudovala kultury kvality.

- ISO certifikace demonstruje závazek světových systémů tříd jakosti a globálnímu trhu.

Splněny požadavky pro: ISO 9001/Winchester, Va., USA

ISO 9002/Zaragoza, Španělsko

ISO 9001/Cleveland, Tn., USA

ISO 9001/Wiler, Švýcarsko.

TC®

ISO 14001

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný systém řízení životního prostředí, které pomáhá společnostem:

- Ve snížení jejich negativního dopadu na životní prostředí.

- V neustálém zlepšování svého životního prostředí, při dodržení všech platných právních předpisů.

- Při plnění jejich environmentálních a ekonomických cílů.

Technical Concepts Int Ltd. je registrovanou společností BSI ISO14001:2004.

Kontakt

Dr. h. c., Bc. Drahomír Pořízek, (CLCI/USA) - ÚKLID 4U StagBEETLE Holická E440
Hradec Králové
500 08

+420602584903 info@uklid4u.eu IČ: 67491308
DIČ(VAT/IVA): CZ7804023084
SKYPE: uklid4u
Facebook: Úklid EU
mBank 670100-2208215392/6210
IBAN: CZ33 6210 6701 0022 0821 5392
www.beetleflore.cz
www.stagbeetle.cz